Onveilige verkeerssituaties in De Ronde Venen

Onveilige verkeerssituaties in De Ronde Venen

In de gemeente De Ronde Venen zijn er volgens inwoners meerdere onveilige verkeerssituaties. Dit kwam ter sprake tijdens een CDA-bijeenkomst over een nieuwe verkeersvisie.

Volgens inwoners zouden drempels te laag zijn om snelheidsbeperkend te zijn. Ook zouden er bij scholen verschillende onveilige verkeerssituaties zijn. Zo zou er onder andere te hard worden gereden bij een zebrapad en zouden bomen en struiken het zicht daar belemmeren.

Inwoners kwamen ook met oplossingen. Zo zouden drempels verhoogd moeten worden en zouden automobilisten beter zicht moeten hebben op oversteekplaatsen. Verder werd gesproken over de overlast die wielrenners met name in het buitengebied veroorzaken.

Alle gevaarlijke verkeerssituaties worden inclusief oplossingen door het CDA aangeboden aan de wethouder voor de nieuwe verkeersvisie. Onveilige verkeerssituaties kunnen gemeld worden via info@cdaderondevenen.nl.

0 Shares