Onveilige populieren maken plaats voor nieuwe

Onveilige populieren maken plaats voor nieuwe

De gemeente De Ronde Venen gaat de komende jaren ruim 641 van de 1495 oude Canadese populieren kappen en vervangen. Bij deze bomen, die gemiddeld ouder dan 55 jaar zijn, bestaat een verhoogd risico op het afbreken van de takken.

In de buitengebieden staan momenteel 79 populieren op de nominatie om gekapt te worden. In de bebouwde kom van Mijdrecht kapt de gemeente dit jaar 83 populieren.

De bomen buiten de bebouwde kom vallen onder de Natuurwet. Domen vallen onder de Wabo. Voor de kap van de bomen binnen de bebouwde is een omgevingsvergunning nodig. De procedure daarvoor start binnenkort.

0 Shares
Sluit Menu