Ontwerp bodem- en waterprogramma provincie

Ontwerp bodem- en waterprogramma provincie

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben nieuw beleid voor een toekomstbestendig bodem- en waterbeheer opgesteld. Er zijn nieuwe maatregelen en afspraken nodig, omdat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van de ondergrond en het water in de provincie. Ook heeft klimaatverandering steeds meer effect op de beschikbaarheid van water voor bijvoorbeeld natuur en landbouw.

Dit ontwerp ligt samen met Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 en provinciaal programma Wonen en werken en milieueffectrapportage ter inzage. Zowel digitaal als fysiek

0 Shares