Onjuist puin bij renovatie Korenmolen

Onjuist puin bij renovatie Korenmolen

Inwonersbelangen stelt vragen aan het college van Woerden over de vervanging van de riolering van de Korenmolen in Harmelen. In april 2023 is de renovatie van de Korenmolen gestart. Begin 2024 is voor de riolering de ondergrond diep uitgegraven. Dit graafwerk is opgevuld met korrels die zijn afgedekt met puin.

Volgens bewoners bevat dit puin veel scherpe voorwerpen. Zij hebben glasscherven, schroeven en spijkers uit het puin verwijderd. Door deze voorwerpen zitten sommige bewoners met lekke banden. Daarnaast maken zij zich zorgen over verwondingen die de scherpe voorwerpen kunnen veroorzaken bij kinderen.

Nadat de bewoners dit onder de aandacht brachten bij de gemeente kregen zij de volgende reactie: “Het materiaal waaruit de puinbaan bestaat is goedgekeurd en gecertificeerd. In bouwprojecten en reconstructies wordt de tijdelijke situatie vaker op deze manier aangelegd,” en “Er is helaas niet veel wat we nu kunnen veranderen aan de situatie”.

Inwonersbelangen geeft aan dat met zware magneten de metalen voorwerpen verwijderd worden tijdens de certificering. Hierop stelt Inwonersbelangen vragen:

1. Kan de gemeente verklaren waarom het gebruikte puin niet voldoet aan de ons bekende certificeringsvereisten en veel (scherpe) metalen bevat?

2. De vanaf februari 2024 aangelegde voorlopige puinverharding wordt volgens de planning in de periode juni tot september 2024 vervangen door de definitieve bestrating. Kan en wil de gemeente Woerden garant staan voor het oplossen van in deze periode onverhoopt optredende overlast van de tijdelijke bestrating inclusief lekke banden?

0 Shares