Onduidelijkheden over status regionale energiestrategie Woerden

Onduidelijkheden over status regionale energiestrategie Woerden

Als het vaststellen door de gemeenteraad van Woerden van de regionale energiestrategie geen besluit is waartegen bezwaar kan worden gemaakt dan kan de commissie Bezwaarschriften geen uitspraken doen over ingediende bezwaren. Die conclusie trekken de VVD Woerden, Inwonersbelangen en Woerden&Democratie.

In het door de gemeenteraad vastgestelde plan is opgenomen dat Woerden ervoor kiest dat de helft van de Woerdense opgave voor duurzame energie uit wind moet komen. Er zijn twee mogelijke locaties waar windmolens zouden kunnen komen. Dat zijn de polder Reijerscop in Harmelen en de polder Barwoutswaarder. Beiden staan te boek als ‘zoeklocatie’.

Bezwaren daartegen worden door de commissie bezwaarschriften niet behandeld omdat dat volgens de Algemene wet Bestuursrecht niet zou kunnen. De drie partijen hebben er vragen over gesteld aan burgemeester en wethouders.

0 Shares