Onderzoek zonne-energiepark in Kamerik-Kanis

Onderzoek zonne-energiepark in Kamerik-Kanis

In Kamerik-Kanis worden de mogelijkheden voor de aanleg van een zonne-energiepark onderzicht. De gemeente woerden heeft Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden opdracht gegeven dat onderzoek uit te voeren. Het onderzoek moet duidelijk maken of zonne-energieparken positief kunnen bijdragen aann agrarische bedrijven en of ze kunnen helpen bodemdaling te voorkomen, door het veen onder de zonnepanelen nat te houden waardoor de bodem niet inklinkt. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt bij het maken van keuzes voor zonne-energie in het open landschap aan de noordkant van de gemeente. Het hoogheemraadschap onderzoekt drie locaties waar mogelijk zonnepanalen zouden kunnen omen. Uiteindelijk wordt er eén gebruikt. De zonnepanelen moeten daar volgend jaar in werking zijn.

0 Shares