Onderzoek toekomst zwembaden nog niet begonnen

Onderzoek toekomst zwembaden nog niet begonnen

Het onderzoek naar de toekomst van de zwembaden in Woerden en Harmelen is nog niet begonnen. Dat schrijft het gemeentebestuur in een deze week verstuurde raadsinformatiebrief.

De reden is een gebrek aan ambtelijke capaciteit. Het college zegt zich op twee zaken te richten, namelijk een versneld onderzoek naar de eventuele vorming van een sportbedrijf en het nader uitwerken van twee scenario’s. Ten eerste: “sluiting/sloop van beide zwembaden en realisatie van nieuwbouw met keuze van de locatie”. Ten tweede: “behoud van de twee accommodaties, bestaande uit H2O in Harmelen en een vervanging voor het Batensteinbad in Woerden”.

Voor deze scenario’s moeten met name de benodigde investeringen en de effecten op de exploitatie nader uitgewerkt worden, alsmede de gevolgen voor de gemeentelijke schuldquote

0 Shares