Onderzoek parkeerbeleid door rekenkamercommissie ?

Onderzoek parkeerbeleid door rekenkamercommissie ?

Woerden & Democratie wil dat het nieuwe parkeerbeleid in Woerden centrum door de rekenkamercommissie wordt bekeken.

Er zou onderzoek moeten worden gedaan naar de aanloop  en introductie van het nieuwe parkeerbeleid. Daarbij zou o.a. moeten worden gekeken naar de wijze waarop centrumbewoners, ondernemers en de gemeenteraad bij de plannen betrokken zijn. Ook zou de rekenkamercommissie moeten kijken naar de rol die de commissie bezwaarschriften speelt of heeft gespeeld.

Woerden & Democratie dient deze maand tijdens een vergadering over het parkeren, een motie in om de rekenkamer het onderzoek te laten uitvoeren.

0 Shares