Onderzoek naar Zonneveld op natte weiden (in Kamerik)

Onderzoek naar Zonneveld op natte weiden (in Kamerik)

In Kamerik komt een onderzoek naar zonnevelden op natte veenweide van het project Veenboeren in Beweging. In een demonstratieproject wordt een stuk weiland onder water gezet en daarop worden zonnepanelen geplaatst.

Arend van Woerden, die namens de gemeente Woerden bij het project is betrokken zegt in het AD dat het zeker geen manier is om grootschalig energie op te wekken.  Het project Veenboeren in Beweging is een initiatief van de gemeente Woerden waar ook het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht aan meedoen. Ook agrariërs worden betrokken bij het project.

Op dit moment worden drie locaties bekeken waar de zonnevelden kunnen komen. Die velden komen niet in natuurgebieden of terreinen waar veel weidevogels zitten.

0 Shares