Ferm Werk 2

Onderzoek naar (on)veilige werkomgeving Ferm Werk medio mei van start

Ferm Werk 2

Onderzoek naar (on)veilige werkomgeving Ferm Werk medio mei van start

(Ex)medewerkers van Ferm Werk in Woerden kunnen vanaf medio mei anoniem hun melding doen over misstanden bij het bedrijf. Dat gaat via een extern onderzoeksbureau, De Zaak Hermelink, die het onderzoek nu voorbereid. Na de zomer worden de onderzoeksresultaten gedeeld.

Melding doen

In februari van dit jaar werd duidelijk dat er binnen Ferm Werk sprake zou zijn (geweest) van seksueel grensoverschrijdend gedrag en een angstcultuur. Het gros daarvan zou gebeurd zijn in de jaren tot 2020. Destijds is een melding van een medewerker onderzocht maar er kwam verder niets uit dat onderzoek. Dat kan niet kloppen, zeiden (oud)medewerkers, en ze trokken aan de bel.

In eerste instantie riep het bestuur, bestaande uit wethouders van de vier betrokken gemeenten, ex-medewerkers nog op zich bij landelijke instanties als slachtofferhulp te melden. Huidige medewerkers konden alsnog melding doen binnen het bedrijf. Later kwam het bestuur op dat besluit terug en besloot het toch een extern onderzoeksbureau in te schakelen.

Anoniem

Zowel huidige als ex-medewerkers kunnen zich straks melden bij het bureau. De melders blijven anoniem voor Ferm Werk. Dat is een belangrijke voorwaarde voor veel mensen om wel of niet te gaan melden straks. In eerste instantie gaat dat om een digitale vragenlijst. Als er actie noodzakelijk is of er is behoefte aan een diepte-interview, dan kan de anonimiteit opgeheven worden.

‘Vanuit de roI van werkgever willen we weten of er sprake is van een veilige werkomgeving en wat de organisatie te verbeteren heeft’, schrijft directeur Guido Eggermont in een brief. Na de zomer, als de resultaten binnen zijn, worden eventuele vervolgstappen ingezet.

Dit artikel is gemaakt in samenwerking met RTV Utrecht.

0 Shares