Ferm Werk

Onderzoek naar misstanden bij Ferm Werk in Woerden van start, ook voor oud-medewerkers

Ferm Werk

Onderzoek naar misstanden bij Ferm Werk in Woerden van start, ook voor oud-medewerkers

(Ex-)medewerkers van Ferm Werk in Woerden kunnen vanaf nu hun melding doen over eventuele misstanden bij het bedrijf. Dat maakt Ferm Werk bekend door middel van een brief. Er kan anoniem worden gemeld, dat was ook een voorwaarde voor de oud-medewerkers van Ferm Werk.

Het doel van het onderzoek is om te kijken of medewerkers zich sociaal veilig voelen tijdens het werk en of ze weten waar ze terecht kunnen als zij onverhoopt ongewenst gedrag ervaren. Ferm Werk – een bedrijf dat voor Woerden, Montfoort, Oudewater en Bodegraven-Reeuwijk werkzoekenden aan een bedrijf koppelt – stelt dat onderzoek in nadat medewerkers en oud-medewerkers aan de bel hadden getrokken over misstanden binnen het bedrijf.

Aangifte

Die misstanden kwamen aan het licht na berichten van de fractie van Woerden&Democratie, waarin aantijgingen stonden over seksueel grensoverschrijdend gedrag van een hooggeplaatste medewerker. Burgemeester Victor Molkenboer heeft aangifte gedaan van het schenden van geheimhoudingsplicht, omdat de inhoud van dat persbericht niet naar buiten mocht worden gebracht. Of het OM gaat vervolgen, is nog niet bekend.

Werkwijze

Met een aantal sleutelfiguren worden diepte-interviews afgenomen. Dat gaat bijvoorbeeld om mensen van HR, teamleiders en de interne vertrouwenspersoon. Er is intern een digitale vragenlijst rondgestuurd die medewerkers anoniem in kunnen vullen. Voor medewerkers of betrokkenen die de taal minder goed beheersen, komt een vereenvoudigde vragenlijst beschikbaar. Indien nodig kan die groep begeleiding krijgen bij het invullen.

Als laatste is er ook een spreekuur ingesteld met de vertrouwenspersoon van De Zaak Hermelink, het bedrijf dat het onderzoek uitvoert. Dat spreekuur wordt gehouden op een neutrale locatie ergens in Woerden of Gouda. Ook daar kan anoniem gemeld worden.

Anoniem melden

Anoniem melden is voor de oud-medewerkers die RTV Utrecht sprak van belang. Als dat niet kon, durfden ze geen melding te maken. Om die reden trekt Ferm Werk vanaf nu de handen van het onderzoek af. Het onderzoeksbureau vraagt wel naar de identiteit en de relatie tot Ferm Werk. Voor een extern bedrijf is dat noodzakelijk om te kunnen verifiëren of een melding legitiem is of niet. Die gegevens blijven binnenshuis en komen dus niet bij Ferm Werk terecht.

Iedereen die dat wil, kan een melding doen bij De Zaak Hermelink. Zij hebben een e-mailaccount dat alleen wordt ingezien door vertrouwenspersonen van het bedrijf. Daarnaast is er de mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen.

In de zomer wordt het onderzoek afgerond. Na de zomer worden de resultaten bekend gemaakt.

Ferm Werk heeft geen zicht op de oud-medewerkers die een melding willen doen en kunnen hen om die reden ook niet bereiken. Wie een melding wil doen over eventuele misstanden, ook uit het verleden, kan dat (anoniem) doen bij De Zaak Hermelink via fermwerk@dezaakhermelink.nl of 085-8880886.

Dit artikel is gemaakt in samenwerking met RTV Utrecht.

0 Shares