Onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid Montfoort

Onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid Montfoort

De gemeente Montfoort voert een onderzoek uit onder inwoners naar de leefbaarheid en veiligheid. Via een steekproef zijn ruim 2.100 inwoners per brief uitgenodigd om deel te nemen. Daarbij zoomt de gemeente in op de kernen Montfoort, Linschoten en het buitengebied. In het onderzoek staan vragen over onder andere openbaar groen, voorzieningen, parkeren, eenzaamheid, zelfredzaamheid en veiligheid. De gemeente voert dit onderzoek elke twee jaar uit en hoopt de resultaten eind januari bekend te maken via de gemeentelijke website.

0 Shares