Onderzoek gebiedsgericht BirdAlert in de provincie

Onderzoek gebiedsgericht BirdAlert in de provincie

In de provincie Utrecht wordt onderzocht of de BirdAlert ook gebiedsgericht ingezet kan worden, meldt Agraaf. Een BirdAlert is een effectief middel voor het verjagen van ganzen op graslanden. Als een BirdAlert gebiedsgericht ingezet kan worden, wordt voorkomen dat de ganzen na verjaging zich bij de buurman vestigen.

Binnen het onderzoek dat gehouden werd door Altenburg & Wymenga, is de BirdAlert getest op graslandpercelen waar veel ganzen komen. Ganzen kunnen op grasland veel schade aanrichten. Grondgebruikers, maar ook de provincie, zoeken daarom naar middelen om ganzen effectief te kunnen verjagen.

Ganzen mogen afgeschoten worden, maar verjagen zonder te doden heeft volgens BIJ12 altijd de voorkeur.

Redactie: Lucia Domski

0 Shares