Onderwijs blij met extra geld

Onderwijs blij met extra geld

Het extra geld dat de overheid beschikbaar stelt om achterstanden in het onderwijs te corrigeren heeft ook voor de Woerdense scholen positieve gevolgen. De scholen mogen zelf bepalen hoe ze de achterstanden in het onderwijs willen bijstellen. Norbert Bakker, directeur van Basisschool ‘De Schakel’, vertelt in RPL Actueel dat kinderen momenteel een minder harde groei doormaken dan verwacht. Op basis van een door de overheid opgestelde menukaart heeft de school een plan geschreven. Gekeken wordt naar behoeften bij de ontwikkeling van de leerlingen.

Door het gebruik van nieuwe methodes en het bieden van meer ondersteuning komt de aandacht ook op professionalisering van het team te liggen. Verder zal er meer aandacht aan spelling gegeven worden. De school hoopt met het vak drama een positieve invloed te hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Luister hier het gesprek met Norbert Bakker, directeur van Basisschool ‘De Schakel’:

0 Shares