Onderscheiding voor Ko Kleijn

Onderscheiding voor Ko Kleijn

Dinsdagavond 17 september werd Ko Kleijn, bij zijn afscheid als lid van de werkgroep Leefbaarheid Harmelen, onverwacht in het zonnetje gezet.

Hij ontving uit handen van locoburgemeester Bolderdijk de gemeentelijke onderscheiding, de steekspeld in zilver.

Sinds 2006 is Kleijn bestuurslid van Dorpsplatform Harmelen en voorzitter van de werkgroep Leefbaarheid Harmelen. Ko heeft ervoor gezorgd dat er een grote groep mensen actief betrokken is bij deze werkgroep. Daarnaast is hij ook actief betrokken geweest bij de opbouw en het onderhoud van het Dorpshuis.

Ook is Klein vanaf 2005 secretaris van Stichting De Kievit Harmelen, Natuur-milieueducatie en historisch centrum Harmelen. Naast de functie van secretaris onderhoudt hij de tuin rondom De Kievit.

1 Shares