Onbegrip voor voorrang statushouders Utrecht

Onbegrip voor voorrang statushouders Utrecht

Er bestaat veel onbegrip voor het besluit van de gemeente Utrecht om statushouders zes weken lang voorrang te geven bij de toewijzing van sociale huurwoningen. De Domstad verwacht met deze maatregel iets te doen aan de crisis in de asielopvang. Zo kunnen 490 asielzoekers met een verblijfsvergunning „versneld” een woning betrekken en wordt volgens het gemeentebestuur de achterstand, om bijna vijfhonderd statushouders een huis te bieden, ingelopen. Het besluit leidt tot veel woedende reacties van Utrechtse inwoners, die soms al elf jaar op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. ‘Een dergelijke maatregel is voor bijvoorbeeld de Utrechtse daklozen nimmer genomen’ en ‘er wordt gewerkt aan een oplossing voor het schandaal Ter Apel over de ruggen van de zwaksten in de samenleving’, zijn enkele veel gehoorde commentaren op de Utrechtse maatregel.

0 Shares