Omgevingsvisie Nieuwkoop is klaar

Omgevingsvisie Nieuwkoop is klaar

De gemeente Nieuwkoop heeft haar omgevingsvisie klaar. Voor de Omgevingswet heeft de Gemeente Nieuwkoop samen met veel inwoners een omgevingsvisie opgesteld. In de omgevingsvisie staat beschreven hoe de gemeente denkt over onze leefomgeving. Op 1 januari volgend jaar treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet voegt alle wetten en regels over bouwen, wonen, verkeer, erfgoed, milieu, natuur en water samen. De bedoeling is dat er meer duidelijkheid komt voor inwoners en ondernemers, dat er meer ruimte is voor initiatieven en dat de procedures korter worden.

0 Shares