Oefening overstroming Randstad in de regio

Oefening overstroming Randstad in de regio

Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft samen met vijf waterschappen, Rijkswaterstaat, zeven veiligheidsregio’s en Defensie de  Overstromingsoefening Randstad uitgevoerd. Als de Lekdijk doorbreekt, overstroomt een groot deel van Utrecht en de Randstad: een nationale ramp, noemde dijkgraaf Jeroen Haan het. Als de Lekdijk bij zulke extreem hoge waterstanden doorbreekt, dan stroomt er zo veel water met zo’n kracht en snelheid de Randstad in, dat de gevolgen catastrofaal zijn. De Samenwerking Crisisbeheersing Overstromingen Randstad heeft tot doel om het aantal slachtoffers en de schade bij een overstroming van de Randstad als gevolg van een eventuele overstroming zo veel mogelijk te beperken. De uitkomst was nuttig maar er moet vaker geoefend worden aldus de evaluatie.

0 Shares