NWO-beurs voor onderzoek preventie hersenziekten

NWO-beurs voor onderzoek preventie hersenziekten

In het Utrechts Medisch Centrum ontvangt professor radiologie Natalia Petridou een beurs van een miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De tweede beurs, van 1.3 miljoen euro, is voor hoogleraar van hersenziekten Elly Hol van het UMC en hoogleraar Elga de Vries van het Amsterdam UMC. Hoogleraar Jeroen Pasterkamp is blij met de toegekende subsidies.
In het onderzoek richt Natalia zich op het in kaart brengen van het bloedvatenstelsel in de hersenen. Dit model kan worden gebruikt om de ernst van hersenziekten zoals ALS, Alzheimer, Huntington en Parkinson beter en in een vroeger stadium in beeld te krijgen. Elly en Elga gaan aan de slag om menselijke mini-breintjes te voorzien van bloedvaten.

0 Shares