Noorthoek wacht uitspraak klachtencommissie af

Noorthoek wacht uitspraak klachtencommissie af

Parkeerwethouder Arjan Noorthoek wacht de uitspraak van de klachtencommissie over het parkeerbeleid in het centrum van Woerden af.
Afhankelijk van de uitspraak van die commissie zal het college van burgemeester en wethouders stappen ondernemen. Dat zegt Noorthoek in RPL Actueel. Volgens de wethouder is er voldoende overleg met bewoners van het centrum en winkeliers geweest, maar is er door de deelnemers aan dat overleg onvoldoende naar de achterban teruggekoppeld. Vanavond komt het parkeerbeleid in de raadsvergadering aan de orde. Inwonersbelangen heeft een interpellatiedebat over dit onderwerp aangevraagd. Er wordt vanavond echter alleen gestemd over het wel of niet houden van een interpellatiedebat. Als de raad ermee instemt, vindt het debat pas plaats op donderdag 14 oktober. Volgende week is er een ingelaste inspraakavond over dit onderwerp.
Fractievoorzitter Hendrie Van Assem van Inwonersbelangen hoopt tijdens het interpellatiedebat antwoord te krijgen op de vraag wat er bereikt is met het parkeerbeleid.

Ruud Orsel in gesprek met Hendrie van Assem

0 Shares