Wordt vervolgd

Ook deze keer staan energie, klimaat en subsidies opnieuw op de agenda.
Graag kom ik nog even terug op mijn column van vorige keer over de salderingsregeling die naar mijn mening geheel ten onrechte als oversubsidiëring werd aangemerkt. De redenering bij Jetten houdt in dat het financiële voordeel dat saldering de eigenaar oplevert, mede betaald wordt door burgers die daar geen enkel voordeel bij hebben.
Vanuit GroenLinks en SP werd dit meteen als gelegenheidsargument neergesabeld. Immers sociale uitkeringen worden toch ook door ‘ons allen’ bekostigd en lang niet iedereen geniet een uitkering. Zelf zou ik er in positieve zin ‘bijdragen aan een beter milieu voor iedereen’ aan willen toevoegen. Duizenden euro’s subsidie per elektrische auto die de overheid uit publieke middelen (dat zijn u en ik, iedereen dus) uitdeelt, is ook zoiets. Bent u er nog, meneer Jetten?
Toch wil ik nog wel een nuance aanbrengen. Ik ben eens gaan letten op het aantal panelen dat zich op daken van ‘gewone woonhuizen’ bevindt. In veel gevallen zijn dat er (veel) meer dan het ‘eigen verbruik’; het gemiddeld aantal is 8 tot 12 panelen. In mijn situatie, met een wat groter huis, werd daarvoor door VEH 15 panelen geadviseerd. Dat aantal lijkt na 20 maanden gebruikservaring aardig te kloppen. Wie qua aantal ruimschoots bóven dat eigen verbruik zit, is aan die extra panelen dus extra aan het verdienen. Zo zal de regeling niet bedoeld zijn en is er wél sprake van oversubsidiëring. Kortom, als Jetten op een redelijke manier salderingskosten in de hand wil houden, ligt dáár ruimte.

Verder waren er afgelopen week diverse berichten die mijn stemming er wat op vooruit lieten gaan. Elektrische fietsen- en autoproducenten als Van Moof, Stella en LightYear gaan failliet of hebben het moeilijk; overigens wel pijnlijk voor 620 LightYear-werknemers en misschien wel meer personeel. De investeerders hebben naar verluid zelf vroegtijdig de stekker eruit getrokken om zich volledig op de toekomst te richten, hún aandelentoekomst bedoelen ze! Ook Philips flikkert er rücksichtslos enkele duizenden werknemers uit om de financiële balans weer op orde te krijgen; de mankementen aan de apneu apparaten vormen een risico voor een veilige ademhaling, maar het heeft er alle schijn van dat vooral de aandeelhouders naar adem happen.
In mijn vorige column stelde ik dat we met al dat elektrische gedoe – volgens klimaatfanatici het ei van Columbus – weinig vooruitgang boeken. Ik heb gezocht op de site van Extinction Rebellion, maar een standpunt over elektrisch rijden ben ik daar niet tegengekomen. Ik vraag mij oprecht af of XR de vele miljoenen elektrosubsidie richting elektrische auto’s en als gevolg daarvan bovendien de gederfde belastinginkomsten, nu wel zo’n geweldig idee vindt. Immers, de productie daarvan én de bijbehorende accu’s gaat gepaard met grote hoeveelheden fossiele energie. Op die manier wordt het stimuleren van ‘elektrisch’ via de achterdeur weer omgezet in steun aan ‘fossiel’.
Bij de vierde A12 blokkade, vorig weekend bij Den Haag, ging het er de XR mensen opnieuw om te laten zien dat zij zich verzetten tegen de 17,5 miljard subsidie aan fossiele bedrijven en industrie. Juist deze A12 locatie zou zijn gekozen omdat dit punt zich precies bevindt tussen de (huidige) Tweede Kamer en het Ministerie van Economische Zaken. Kritische volgers doen deze verklaring af als ‘gezocht’ en geven aan dat de parallelwegen en fly-overs ter plekke daar ook aan voldoen. XR zou simpelweg ‘klieren’ om de aandacht op zichzelf én op het milieu- en klimaatprobleem te vestigen.
Het is interessant, misschien zelfs verbazingwekkend (zelf neig ik naar schokkend) om op de XR-site de lijst BN’ers en wetenschappers te zien die – in hun eigen woorden – de burgerlijk ongehoorzame A12-blokkade steunen. Ik pak er enkele uit: Jennifer Hoffman, Georgina Verbaan, prof. dr. Rick van der Ploeg, prof. dr. Sweder van Wijnbergen, prof. dr. Arnoud Boot, Carice van Houten, Claudia de Breij en Jan Terlouw; zijn ‘touwtje door de brievenbus’ vond ik destijds nog iets aandoenlijks hebben. Maar hiermee heeft er naar mijn gevoel een demasqué plaats; ‘t woordenboek omschrijft demasqué als “het moment dat de (beschamende) waarheid wordt onthuld”.
Hoe dan ook, ‘wordt vervolgd’ en daarmee bedoel ik niet dat XR-rebellen worden opgepakt. Nee, ik ben bang dat we er met z’n allen nog lang niet uit zijn.

Nico Ramaer