Uitstootvrij

U heeft nog tot woensdag 11 mei de tijd om een goed idee over duurzaamheid in te sturen. Dit in het kader van een prijsvraag van de gemeente Woerden, samen met Burgerinitiatief Duurzaam Woerden. Doel is reductie van CO2-uitstoot. Over zes jaar zullen de streekbussen die Woerden aandoen 100% uitstootvrij rondrijden. Misschien dat milieurakkers hierin geloven, maar dat laat ik voor hun rekening.

Nul uitstoot bestaat namelijk niet. Reductie wel. Om die elektrische auto of bus te maken is energie nodig, dus uitstoot. Om de accu’s te vervaardigen is energie nodig, dus uitstoot. Om elektriciteit in je accu te ‘tanken’ is energie nodig, dus uitstoot. Komt niet rechtstreeks uit een auto-uitlaat, maar is indirect bezien gewoon vervuilend.
Er zijn rekenmodellen over de werkelijke – indirecte – uitstoot. Realistische cijfers houden het op een reductie van 25% t.o.v. de meest zuinige benzinemodellen. De nieuwste Toyota Prius komt met wat door de auto zelf gegenereerde elektrische hulp tot 74 gr/km. De indirecte uitstoot van een elektrische auto zou tussen de 50 en 60 gr/km liggen. Nog altijd zo’n 20% minder en dat is best de moeite waard. Stel dat ze dit nu al in China en India, en ook in Amerika zouden realiseren dan was het wereld CO2-uitstootprobleem zo goed als opgelost. Ook de vliegtuigen, supertankers en containerschepen erbij en u kunt rustig gaan slapen, mijnheer Samson. Zo simpel is het. Dan hoeft u ons, gewone burgers, die zich nooit een Tesla zullen kunnen permitteren, ook niet meer lastig te vallen.

Bent ú al druk doende om uw autoplan uit te stippelen voor de komende acht jaar? Kopen we nog een nieuwe, rijden we het huidige exemplaar op óf stappen we over een paar jaar over op een zeer betaalbaar tweedehandsje? Misschien nog iets langer wachten, want de prijzen zullen verschrikkelijk gaan dalen als het een wagen betreft die op fossiele brandstof rijdt. Gek genoeg is de tweedehandsmarkt voor plug-ins en elektrische auto’s tamelijk lauwtjes. Gek ja, want vanaf 2025 wordt het allemaal elektrisch wat de klok slaat, zegt Diederik. De CO2-uitstoot moet dan immers nul worden.

Ik heb lang gedacht dat ‘t met het toepassen van de stelling ‘de vervuiler betaalt’ allemaal wel goed zou komen. Maar ‘t zijn papieren berekeningen. Staatssecretaris Wiebes, die tussen de clowns in een circus niet opvalt, heeft Autobrief II uitgebracht. Een ambtsbericht zonder enige realiteitszin. Want juist die zuinige Prius valt in ‘t relatief onvoordelige 21%-tarief, terwijl die écht bijdraagt aan CO2-reductie.

Nog zoiets. Stel, uw vrouw rijdt in een dikke BMW SUV en haalt daar de kinderen mee uit school, en af en toe de boodschappen. Hooguit 5.000 km per jaar. Dan is de jááruitstoot van die zogenaamde dikke, vervuilende auto stukken minder dan die van de auto van die keurige vertegenwoordiger die zich haastig file-rijdend in zijn zogenaamd zuinige middenklasser van afspraak naar afspraak spoedt en 45.000 km per jaar aflegt. Toch wordt in de aanschaf van die BMW al op voorhand een veelvoud aan uitstoot meegerekend. Eerlijk? Nee!

Dus gewoon een CO2-meetapparaatje in iedere auto en u rekent elk jaar naar de werkelijke vervuiling af. Als de motorrijtuigenbelasting nou ook berekend wordt aan de hand van zo’n apparaatje dat de werkelijk gereden kilometers registreert, wordt het allemaal weer geloofwaardig. Technisch gezien is dit veel makkelijker dan een auto ‘uit zichzelf te laten rijden’. Maar juist dáár gaat de aandacht naar uit, hè mevrouw Schultz.

Tot slot, al eens nagedacht over hoeveel CO2 we uitademen? Hoewel het niet veel zou bíjdragen, valt ook daar nog te reduceren. Dus volgt daar in 2025 natuurlijk ook een belasting op, want reduceren tot nul gaat niet. Immers, dan gaat iedereen dood en van een dooie kan de overheid geen belasting plukken. Gelukkig zijn COPD patiënten vrijgesteld. Dus alles voortaan héél rustig aan doen. Niet meer joggen of sporten. Niet echt gezond, maar de uitstoot neemt wel af en dood gaan we vroeg of laat toch wel. Dus vroeg ik me af: Hoeveel CO2 stoten crematoria eigenlijk uit?

Nico Ramaer