PET, een woord of afkorting met meerdere betekenissen

Behalve ‘recyclebare kunststof’, kan pet ook ‘waardeloos’ betekenen. Medisch is er de ‘pet-scan’ en we kennen ook de ‘hoofdbedekking’ pet; soms is ‘pet’ ook in gebruik als aanduiding voor huisdier. Mijn eerste ingeving was om ‘n column te produceren waar uitsluitend punten en komma’s in staan, ’n nagenoeg blanco pagina dus. Visueel heeft dat wellicht nog iets van een modern schilderij maar ‘t leest moeilijk voor. Dat ‘blanco’ komt omdat we na het verbod op ‘negerzoenen’ en wat dies meer zij, nu ook woorden als ‘dik’, ‘lelijk’ en ‘stom’ en nóg een heleboel andere woorden die de ‘leesboel’ een beetje kruiden of spannend maken, echt niet meer mogen gebruiken. Ik zag enkele voorbeeldwijzigingen in Dahls werk uit “De reuzenperzik”. De beoogde vriendelijkheid kon mij niet overtuigen; ‘oude heks’ werd ‘oude kraai’ en ‘n lelijke oude koe’ werd ‘afgrijselijke oude feeks’. Tja, deze dagen wordt Roald Dahls literaire erfenis op de pijnbank gelegd. Volgens Salman Rushdie is dit absurde censuur. Opiniemakers en columnisten die ertoe doen zoals Daniëla Hooghiemstra en Frits Abrahams zijn er, beide in NRC, uiterst ongelukkig mee. Oké, ondanks mijn protestgedachten inzake de Dahl-censuur, dan toch maar gewoon een leesbare column in plaats van een leeg A4tje.

In de tandarts-wachtruimte legde iemand aan een meisje uit waar de Provinciale Statenverkiezingen over gaan. Het meisje mocht nu ook stemmen want er stond een echte officiële stembus op school, zei ze. Het viel mij op dat in de uitleg achterwege bleef dat dit zogeheten getrapte verkiezingen zijn; de volksvertegenwoordigers die wij – de kiezers – kiezen, kiezen op hún beurt uit onze naam de leden voor de Eerste Kamer. Volgens mij, dé essentie van deze verkiezingen.

Daarnaast heb ik me in de Waterschapsverkiezingen verdiept. Dat in 1953 aan het licht kwam dat de Waterschappen het waterbeheer, de dijken en duinen niet bepaald op orde hadden, wist ik al. Veel wijzer werd ik er niet van, en zeker niet waarop ik zou moeten stemmen, woensdag over een week.

Als het om landelijk geregistreerde partijen gaat, staan er bij de Stichtse Rijnlanden 10 op de lijst, van bekend tot berucht. Stemwijzers, stemadviezen, stemhulpen en kieskompassen vliegen je om de oren. Ik heb er een ingevuld en zeker ten aanzien van boeren nogal extreme, sociaal onwenselijke antwoorden gegeven. BVNL, het clubje van die aparte Wybren van Haga, kwam met de hoogste score naar voren, op korte afstand gevolgd door boerenlieveling BBB, CDA en VVD. Gooi het maar ‘in mijn pet’. Hoe dan ook, ik krijg de indruk dat ‘politiek opportunisme’ hoogtij viert, zelfs binnen de stemwijzers. Zeker is dat klimaat, stikstof en milieu ‘n grote rol gaan spelen bij deze PS-verkiezingen.

Dan nog iets. Toen ik vorige week donderdag 23 februari de Woerdense Courant in de bus kreeg, moest ik voor mijzelf bij het lezen van pagina 3 toch nog even de datum checken; het was toch niet al donderdag 30 maart, de dag dat de 1-april moppen weer tussen de diverse artikelen zijn verstopt. Voor de zekerheid keek ik ook nog bij de ‘gemeente info’, op pagina 8. En ja, vrij prominent stond er: “Proef met petflesjes inzamelen bij prullenbak”.

Een initiatief dat zeker als positief is te bestempelen, maar dat is het plan van Woerden Energie ook. Dáárvan voorspelde ik eerder dit jaar dat de realisatie op grote vertraging kan rekenen, niet in de laatste plaats vanwege de te verwachten bezwaarschriften; nou, die zijn intussen binnengekomen!

Bij het briljante petflesjesprullenbakplan zal geen sprake zijn van grote bezwaren, maar succes lijkt me heel ver weg. Op de afbeelding in de krant zie ik een standaard prullenbak – die dingen die je bijna altijd ‘vol’ aantreft – met aan de achterkant een soort rekje waar vijf petflesje in passen. De eerlijke ‘vinder’ kan de flesjes inleveren en het statiegeld ‘opstrijken’. Op die manier komen flesjes niet in het milieu en kunnen worden gerecycled. De proef gaat drie maanden duren.

Daarbij gaat het om welgeteld twee prullenbakken die op strategische plekken staan; één vóór de bibliotheek aan de Meulmansweg en één tegenover het oude Stadhuis aan de Westdam. Ik kan er hartelijk om lachen, vandaar mijn 1-april associatie.

Er zijn vanzelfsprekend diverse scenario’s denkbaar om in de openbare ruimte plastic zwerfafval te lijf te gaan, maar deze ‘poppenhuis’ oplossing, getuigt van weinig realiteitszin. Ik probeer het te volgen en later mijn huidige visie aan de ervaringen te toetsen; misschien wordt het wel ‘petje af’!

Nico Ramaer