Olie op het vuur of op de golven?

Als je een eeuw of langer geleden olie of gas op je akker vond was je rijk. Een mogelijk kwijnend bestaan kwam teneinde. Tegenwoordig zijn olie en gas in de grond nog slechts een bron van hevige discussie en diepe zorg. Nadat eerder al Waarder (Bodegraven-Reeuwijk) de noodklok luidde, steekt de onrust over aangekondigde boringen nu ook in Woerden en Oudewater terecht de kop op. Onder de polders Rietveld, Barwoutswaarder met ‘daarin’ Woerden-West/ Molenvliet en Papekop zou een olie- en gasveld liggen van 63 km² . Tsjonge, Slochteren, eat your hart out. Dat is nog eens andere koek dan “Hoofdstad van het Groene Hart” welke kwalificatie leunt op een kaasbel, wat Romeinse snuisterijen in vitrines in een donkere parkeergarage (die u volgens de wethouder zo mag meenemen voor 12,6 miljoen euro) en waterrecreatie die zich vooral concentreert in aangrenzende gebieden als de Reeuwijkse- en de Nieuwkoopse Plassen. Oké, en een allesbehalve Victoriaanse burgemeester.

Toch ziet het er naar uit dat we het met die zelfbenoeming “Hoofdstad van…” moeten doen, want een echt “Texas in Holland” zal het niet worden. Omdat, punt één, ‘we’ en Sterk Woerden gesouffleerd vanuit Waarder het niet willen. En, punt twee, de lokale zakken nu eenmaal niet gevuld mogen worden. Hoewel de boorvergunning ongemerkt vlot is afgegeven door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gaan de echte opbrengsten naar de Nederlandse Staat. Misschien dat Bodegraven en Woerden nog wat verdienen aan de benodigde infrastructuur maar daar houdt het dan ook bij op.

Ik had Bob, wethouder economische zaken in Woerden, graag wat extra inkomsten gegund. Dan had hij het parkeren wat voordeliger kunnen maken. Vooral aantrekkelijk voor consumenten en daarom goed voor winkeliers in de binnenstad van Woerden.

Of om de zoveelste herinrichting van de Rijnstraat te kunnen opsieren met de echte terugkeer van de Rijn. Veel winkeliers zouden op dat water niet zitten te wachten maar ik ben er van overtuigd dat een informatief werkbezoek door diezelfde winkeliers aan stadskernen waar het water wel terugkeerde tot meer enthousiasme zou leiden. Hoe dan ook, binnenkort gaat Bob er weer tegenaan met een zogenaamde “shared space” aanpak. Goed ingewijde, oudere Woerdenaren schatten de financiële uitgaven aan minstens vijf herinrichtingen van de Rijnstraat sinds het dempen in 1961 op zo’n 5 tot 7 miljoen euro. Een bedrag dat dicht ligt bij de geraamde kosten voor een echte Rijngracht, volgens het Rijngrachtcomité.

De tijd zal het leren, maar ik denk eerlijk gezegd dat het zonder de Rijngracht “niks is en niks wordt”. Parkeertarieven waar ze in Rotterdam rooie oortjes van krijgen. Fietsers tegen de rijrichting in waarbij vergeleken Amsterdam braaf is en op zondag een sfeer waarbij schietterrein de Vliehorst op Vlieland gezellig afsteekt. Geen wonder dat een flink aantal Woerdenaren op zondag naar de gezellige binnenstad van Oudewater gaat. Sterkte Bob!

Nico Ramaer