Milieuzone

Vrijwel iedereen is het er over eens dat luchtvervuiling moet worden tegengegaan. In grote steden in Nederland zijn of worden milieuzones ingesteld. Dus vervuilende auto’s moeten worden geweerd uit de drukbevolkte gebieden. Er gaan al stemmen op om ook gemotoriseerde tweewielers eens kritisch onder de loep te nemen. Dat in onze regio van relatief veel – en uiterst vervuilend – laag vliegverkeer sprake is, wuift de politiek onder de druk van economische belangen vooralsnog weg. In Parijs is het onlangs niet eens echt er sprake geweest.

Maar goed, we hebben in Woerden geen milieuzones. Hebben we er behoefte aan? Geeft het echt verbetering? Bovendien, wat een gedoe! Het is ook bedoeld met een vette knipoog, maar toch…… bij Rotterdam-Overschie heeft de verkeersafname ter plaatse – vanwege de recent doorgetrokken A4 tussen Delft-Zuid en Schiedam-Kethel – in korte tijd 25% minder vervuiling opgeleverd. Eerder onderzoek dáár heeft uitgewezen dat dit rechtstreeks kan worden doorgerekend naar levensverwachting. En het aantal vliegbewegingen van het aangrenzende Rotterdam Airport is niet eens veranderd.

Ik kan me voorstellen dat er ook in de gemeente Woerden plekken zijn waar flinke verbetering te bereiken valt. Bijvoorbeeld enkele doorgaande routes in Woerden als de Stadsring, de Rembrandtlaan, Israëlslaan-Boerendijk, de Utrechtsestraatweg en een deel van de Hollandbaan, maar ook de Dorpsstraat in Harmelen.
Maar het instellen van milieuzones vereist eigenlijk ook alternatieve routes. De rondweg in Harmelen beantwoordt daar al aan.
In Woerden komen dan ineens de eerder geopperde randwegen weer in beeld. Daarnaast zullen er parkeerfaciliteiten aan de rand van het centrum moeten worden gerealiseerd.

Inmiddels meer dan tien jaar geleden pleitte de lokale politiek partij Woerden 2006 voor een dergelijke voorziening onder het Exercitieveld. De kastanjes raakten aan het eind van hun levenscyclus en als onderdeel van een complete renovatie en herinrichting was een parkeergarage daar een prachtige oplossing geweest. Dat zou dan meteen ook een aanzuigende werking hebben op het oostelijke winkelgebied van het centrum. In één adem werd toen door Woerden 2006 ook een noordelijke randweg met daaromheen nieuwbouw als toekomstige oplossing voorgesteld, voor verkeer- en woonbehoeften. Maar zoiets vereist inzicht, visie en durf.

Het is wat makkelijk om de zwarte piet alléén bij de politiek neer te leggen. Ook de burger moet zoiets herkennen en zien zitten. Helaas, zoals zo vaak blijkt men later toch achter de feiten aan te lopen. Hoewel Woerden graag meedoet met stadse ideeën zal het nog wel even duren voordat dit soort zaken er echt komen. Immers, wat er niet is kun je ook niet missen. Een geluk bij een ongeluk, over de destijds zo heftig gewenste – en niet gehonoreerde – komst van V&D hoeven we ons in elk geval niet meer op te winden.

Nico Ramaer