Klaar

Ongetwijfeld heeft u gemerkt dat de Boerendijk klaar is. Althans, bijna. Bij de fietsoversteekplaats naast de brandweerkazerne moet de asfalt toplaag nog worden aangebracht. De bordjes om automobilisten te informeren over de drempels ter plekke staan er nog opvallend te waarschuwen. Ik hoop dat deze vergissing – want dat vind ik deze drempels – bij het vernieuwen van het wegdek zal worden rechtgezet. Deze destijds door good old Jaap van der Does bedachte, goedbedoelde beveiliging voor fietsers werkt niet. Sterker nog, het leidt helaas tot gevaarlijke misverstanden.

Ik leg het even uit, de fietser die op het fietspad de Boerendijk kruist moet auto’s en ander verkeer voorrang geven. Het driehoekige roodomrande voorrangsbord op het fietspad betekent letterlijk: ‘Verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg’. Met andere woorden, de automobilist heeft voorrang. Maar wat doet de gemiddelde automobilist die een flinke drempel nadert: die remt zichtbaar af. Wat denkt de gemiddelde fietser: hé, die auto remt, die wil mij voorrang geven. Maar in veel gevallen zal de auto of motor, weliswaar met aangepaste snelheid, doorrijden. En dat mag! Jammer dat de gemeente heeft nagelaten een gevaarlijk misverstand op te lossen. Als je fietsers wil beschermen moeten de voorrangsborden dus op de Boerendijk staan en de drempels kunnen weg. Klaar!

Ook het oude jaar 2021 is ‘klaar’. Hoewel klaar, enkele hardnekkige uitwassen zijn er nog steeds. Voor een deel te wijten aan het ‘niet optreden’, niet handhaven door de daarvoor aangewezen beambten. Wegwerpmondkapjes hebben een onbetwiste nummer-één-positie ingenomen bij ‘t zwerfvuil. Ze worden minder consequent gedragen dan weggegooid. Nog iets ergerlijks. Een goede vriend van mij die in het centrum woont, is een trotse Woerdenees. Als er in de buitenruimte dingen kapot gaan, zeker door achterstallig onderhoud, gaat hem dat aan het hart. Nog veel meer pijn doet het als het om moedwillige vernielingen gaat. Zo werd er tijdens de afgelopen feestdagen door opgeschoten jongeren, zo omschrijf je dat om toch maar niet etnisch te profileren, steeds geklierd aan de grote kerstboom op het Plein. Lampjes los- en uitdraaien. Toen daar wat van werd gezegd door m’n vriend kreeg hij te horen “hé, het is niet jouw boom, het is ónze boom” of woorden van gelijke strekking. Twee dagen later waren de beide ruiten op de 1e etage voor zijn Frans balkon versplinterd doordat er stenen tegen zijn gegooid. Bewijs? Nul! Vermoeden, 100%. Dus “beste Victor, reken hiermee af. Mijn bekeuring op de Waardsedijk voor 54 km/u zal terecht zijn, maar alsjeblieft, verleg de focus!” Klaar!

Gezegd moet worden dat tv-beelden in het algemeen eerder aanzetten tot massaal overtreden van de wet dan dat die een remmend of waarschuwend effect hebben. De rave met honderden mensen die op 2 januari al 24 uur gaande was in een oude steenfabriek in het Gelderse Rijswijk, werd met vele ME’ers in tientallen busjes een halt toegeroepen. Opzet van de politie was het feestje te beëindigen, zodat de deelnemers uit eigen beweging naar huis zouden gaan. Wie vreedzaam ‘t pand verliet kon ongehinderd vertrekken. Drie deelnemers werden aangehouden. Je zou denken, geef ze allemaal ‘n bekeuring. Klaar!

Helaas brengt deze vorm van ‘niet optreden’ mensen op verkeerde ideeën. Ik denk dat de overdreven aandacht op radio en tv afgelopen twee weken voor files en NS-drukte bij bezoek aan België ook veel mensen op een idee heeft gebracht.

Over twee maanden zijn er Gemeenteraadsverkiezingen. Wellicht een goed idee om als kiezer eens te kijken welke partij of partijen handhaving in hun programma echt prioriteit geven. Met een APV, een Algemene Plaatselijke Verordening, moeten er op lokaal niveau dingen toch kunnen verbeteren? Laten B&W dit samen met de Raad nu eens serieus oppakken want ik ben er wel klaar mee!

Beter nog, ik ben er klaar voor!

Nico Ramaer