Het groene middel lijkt erger dan de kwaal

De verkiezingen liggen achter ons en de onderhandelingen nog voor ons. Vaak schrijf ik een column heel kort vóór uitzending. Ditmaal ben ik vorige week al begonnen. Het was mij al opgevallen dat Groen Links zich de afgelopen weken nadrukkelijk manifesteerde, zo in de sfeer van een beetje Progressief Woerden en veel van Groen Links. Strategisch verklaarbaar omdat de PvdA naar het zich liet aanzien langdurig op de intensive care verblijft; daarmee wil je niet teveel worden geassocieerd. Kortom, mijn voorgevoel zat er niet ver naast, zo blijkt uit de verkiezingsuitslag. Deze uitslagen zijn voor een belangrijk deel bepaald door vier hoofdthema’s die overal in het land – met lokaal andere accenten – ongeveer hetzelfde waren: Zorg, Veiligheid, Wonen en Milieu.

Elk thema kan naar behoefte worden benadrukt waarbij zorg los van het sociale domein, zeker in Woerden, vooral wordt gedomineerd door de perikelen rond de verdwenen ziekenhuisdiensten. Veiligheid wordt door iedereen gevoeld als minder criminaliteit, betere fietspaden en andere veiligheidsverhogende factoren in de directe omgeving. Ook wonen is relatief simpel te definiëren. Voldoende sociale woningvoorraad, behoud van leefbaarheid in dorpen en deelgemeenten, waaronder behoud van lokaal woningaanbod voor jongeren en ouderen inclusief basisvoorzieningen als winkels etc.

Milieu daarentegen is complexer, want er zijn veel meer raakvlakken en veel meer uiteenlopende inzichten. Door ‘groene ogen’ bekeken is het makkelijk. Alles dat als vervuilend wordt gezien is ‘fout’. Afval scheiden is prima en daar zal iedereen zich in kunnen vinden maar in extremis willen de ‘groenen’ veel verder gaan. Het woord CO2-uitstoot roept walging op, recreatie in de polder is ‘not done’ en qua randwegen gaan de Groene Buffer-aanhangers het liefst terug in de limes-tijd; en dan vooral niet te hard roeien op die goeie Oude Rijn want dat is slecht voor de oevers. Vanzelfsprekend heb ik nog een goede tip. Laat huisvuil voortaan met bakfietsen ophalen, dan kan die dure en vervuilende vuilnisauto ook weg.

Ja, ik ben inderdaad aangeland in het gebied van CO2-uitstoot en vervuilend fijnstof. Dan kom je al snel terecht bij de verkeersknelpunten in Woerden. Overigens, de problematiek in Woerden-West behoeft helemaal geen randweg aldus de tegenstanders daarvan. Je gooit er gewoon wat extra rotondes tegenaan – die worden kennelijk gratis verstrekt als je maar groen genoeg en slim genoeg denkt – en het probleem is opgelost, én je houd geld over. Daarmee bouw je dan een ‘potje’ op dat hopelijk niet van pas hoeft te komen voor het geval er op één van die extra rotondes een fietser wordt geschept die de gemeente aansprakelijk stelt voor het verlagen van de verkeersveiligheid. Trouwens, het eerste dodelijk slachtoffer dat te wijten is aan het ontbreken van een voorziening als SpoedEisendeHulp in ‘t ziekenhuis, zal de bakens ook drastisch verzetten. Bespiegelingen die hopelijk geen werkelijkheid worden!

Nog even naar de CO2-uitstoot. Vorige week verscheen er een rapport van een internationaal platform, JATO Dynamics, over de toegenomen uitstoot van CO2 door auto’s. Bijna tien jaar ging het de goede kant op, tussen 2007 en 2016 daalde de uitstoot met 25%. Maar in 2017 was het ‘plotseling’ weer 3% meer. De toename wordt verklaard door twee factoren. Door de toenemende welvaart zijn we toch weer op grotere en meer vervuilende auto’s overgestapt, én door de lobby tegen diesel daalt het aantal dieselauto’s en neemt het aandeel ‘benzine’ toe.
En laten dieselmotoren nou net een stuk minder CO2 uitstoten dan de benzinevariant. Nóg recenter onderzoek van de ICCT twijfelt aan de voordelen van diesel. Qua roet- en fijnstof uitstoot is de diesel zeker in het nadeel, maar daaraan is nog wel het nodige te verbeteren, is de overtuiging van ingenieurs. Omdat het adagium “de vervuiler betaalt” verder weg lijkt dan ooit, blijven we met z’n allen – groen of niet – pennywise poundfoolish bezig. Want het scheep- en luchtvaartverkeer vervuilt duizenden malen meer. En wij maar klagen over geluidsoverlast. De overheid denkt natuurlijk: “Houden zo, geen slapende honden wakker maken”. Dus Progressief Woerden, GroenLinks, De Groene Buffer en al die andere partijen en instanties die het beste met ons milieu vóór hebben, verenigt u en trek op naar Den Haag. Wel lopend natuurlijk!

Nico Ramaer