Geloofwaardigheid op de proef gesteld

De laatste jaren zijn er af en toe boerenprotesten. Op het Haagse Malieveld en bij de provinciehuizen in Assen, Den Bosch, Groningen en Zwolle. Plekken waar het protest nadrukkelijk naar buiten kwam. Het openrammen van de entrée in Groningen met een tractor was geweldadig te noemen. We hebben hier ook veel boeren, maar ik zie Boer Bert en Toos van Soest dit nog niet doen. Toch is er voor bezitters van bouw- en landbouwvoertuigen al snel een nieuwe aanleiding om – laten we het maar ludiek noemen – burgerlijk ongehoorzaam te zijn. Want vanaf 1 januari 2022 mogen alleen bij de RDW geregistreerde trekkers, rijdende werktuigen en getrokken materieel zoals shovels, heftrucks, kleine kranen en grijpers de openbare weg op. Veel van deze voertuigen – meest tractoren – zullen ook een kenteken moeten hebben. Voortaan weet u welke verkeersvandaal op dat smalle weggetje niet voor u aan de kant ging.

Ruim anderhalve maand geleden was nog maar 30% geregistreerd. Kosten en moeite zijn het niet want vóór 1 januari kan dat online gebeuren voor 18 euro, daarna 140. Gelooft u dat het gaat werken?

Nou is de geloofwaardigheid van het gezag, de overheid dus, er deze week weer ‘n aardig stukje kleiner op geworden. Wanneer het hoogste gezag, te weten de koning en diens troonopvolger de kroonprinses, de morele adviezen die nu binnen onze samenleving gelden, aan hun jachtlaarzen lappen zijn de rapen gaar. Amalia werd vorige week woensdag 18 jaar, ‘n dag later door pa binnengeleid bij de Raad van State, drie dagen later gaan ze riant in de fout. Het zijn maar mensen, verontschuldigt Rutte deze uitglijder. Maar vergeet niet dat de Raad van State een onafhankelijk adviseur is van regering en parlement inzake wetgeving & bestuur én de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. U hád nog best fiducie in de Raad van State.

Jammer, maar deze mensen vegen met hun koning-keizer-admiraal-popla-actie het laatste stukje vertrouwen weg. Gelooft u dat ‘t nog gaat werken?

In het verlengde hiervan nog even iets over het coalitieakkoord. Daar valt veel van te vinden en het gaat te ver om daar hier diep op in te gaan. Al veel in diverse media gehoord: alles blijft ongeveer hetzelfde! Zeker is dat de partijen die dit alles gaan uitvoeren nog dezelfde zijn. Op zich al heel bijzonder. Wat mij betreft waren álle leden van de Eerste en Tweede Kamer én ‘t kabinet, met zijn allen de kliko ingekiept, want zij hebben het jarenlang laten versloffen. Op enkele leden na dan, zoals Pieter Omtzigt, Renske Leyten en nog enkele anderen. Helaas, gaat u er maar vanuit dat er niets wezenlijks verandert! Ik pik er één ding uit. Niet toevallig iets dat religie-gerelateerd is. Immers, ik ben voor een scheiding van kerk en staat, en politieke partijen die gebaseerd zijn op een geloofsovertuiging, horen in ons bestel niet thuis.

Oké, even kijken naar de onderwijsparagraaf uit het kersverse coalitieakkoord. Luister goed, en huiver: “De Onderwijsraad riep de overheid recent op harder op te treden tegen lesmateriaal of leraren die kinderen anti-democratische of discriminerende waarden aanleren. De grondwettelijke vrijheid van Onderwijs – artikel 23 waaraan Christenunie en CDA hechten – blijft alleen overeind als uitwassen ervan worden bestreden.”

Zo’n uitwas vond bijvoorbeeld plaats op een reformatorische school die leerlingen dwong uit de kast te komen. En nu komt ‘ie, boven deze notitie staat “Uitwassen op orthodoxe scholen wordt voortaan minder getolereerd”. Feitelijk staat daar dat uitwassen nog wel mogen. Dat moet zijn: niet getolereerd.

Gelooft u nog steeds dat het gaat werken?

Nico Ramaer