Soms zit het mee, soms zit het tegen. Heb je met één ding pech, dan volgen vaak meer tegenvallers. Alles dat fout kan gaan, zál fout gaan. Aan u de keus uit deze drie, voor het onderstaande probleem.
De gaswinning in Groningen heeft een nare ‘bijwerking’: aardbevingsschade! Een belangrijke reden voor het kabinet om de gaswinning per 1 oktober stop te zetten. Logisch en eindelijk eens een beetje empathisch handelen richting de Groningers. Nu staan de velden op de waakvlam. Dat betekent geen of nauwelijks productie, maar ze kúnnen nog wel gas leveren. Bij plotselinge vraag of extreme koude kan er toch weer snel geproduceerd worden. Bij volledig sluiten is het de vraag hoe snel er weer kan worden opgestart. De NAM test de mogelijkheden daarvan op dit moment.
Het beleid van de overheid is erop gericht om het energieverbruik – juist ook bij particulieren – door middel van isolatiemaatregelen zoveel mogelijk te beperken. Dan hoeven die gasvelden in Groningen niet meer actief te worden. Maar de Raad van State heeft uitspraak gedaan in een zaak betreffende spouwmuurisolatie van een bedrijf uit Best en onze provincie Utrecht. En daarmee steekt de RvS een spaak in het wiel van het energie-sparende overheidsbeleid. Spouwmuurisolatie kost ong. € 1.500. Maar net als eerder is ‘t opnieuw een dier dat de bouwsector en ú als goedwillende, energiebewuste burger in de weg zit. Dit betreft de meest voorkomende vleermuissoort, de gewone dwergvleermuis. Beschermd, en zo klein als een luciferdoosje. De spouw vooraf met alleen een camera inspecteren is onvoldoende. Dat uw spouw bevolkt wordt door vleermuizen schijnt realistisch te zijn en moet eerst via uitgebreid ecologisch onderzoek worden gecheckt. Dat kost u € 5.000 extra, dus u isoleert niet!
Met name de wat minder vaak voorkomende dieren in de natuur kunnen een sta-in-de-weg zijn voor projecten. Woningbouw, infrastructuur en utiliteitsbouw kunnen daardoor flinke vertragingen, extra kosten en zelfs opschorting of afstel ondervinden.
Prima, zullen milieupartijen en ook natuurliefhebbers als Partij voor de Dieren zeggen. In Woerden zal Lijst van der Does, ook gekend vanwege hun liefde voor ‘de bloemen en de bijtjes’, ongetwijfeld voorstander zijn van dergelijke maatregelen. Maar nu komt het dilemma, als je het milieu een warm hart toedraagt, is energiebesparing belangrijk. En dát wordt door deze ‘anti-isolatie-aanpak’ moeilijk.

Nieuw is dit probleem zeker niet. De korenwolf in Limburg krijgt een speciale behandeling; boeren worden erbij betrokken en betaald via ‘hamstervriendelijk beheer in de agrarische bedrijfsvoering’. Een nieuwbouwproject in Noordwijkerhout liep flinke vertraging op – naast financieel verlies – door de aanwezigheid van zandhagedissen.
In Laag-Soeren, onderdeel van gemeente Rheden, werd door de RvS bepaald dat er niet aan een bouwproject van zestig woningen gewerkt mocht worden gedurende ‘t broedseizoen van steenuilen.
Nog maar een paar jaar geleden bracht de voorgenomen verbreding van de A27 tot 14 rijstroken bij Utrecht-Amelisweerd, de gemoederen in beweging want er ‘zat’ een dassenburcht zei de beheerder van het natuurgebied. Nee, zei Rijkswaterstaat, er zitten daar geen dassen. Nu is dit deel bij de A27 altijd al discussieonderwerp geweest. Hoe dan ook, het project zit nog in ‘n studiefase, maar zeker is dat de das voor vertraging zal zorgen.
Gratis tip voor Extinction Rebellion! Een prachtige locatie en véél ingrijpender dan de A12 bij Den Haag en dat voor dertig uurtjes taakstraf. Een koopje!
De kamsalamander zorgde voor vertraging bij de aanleg van de Betuwelijn. Daarom zijn tunneltjes onder de spoorlijn gemaakt, waar ook rugstreeppadden gebruik van maken. Probleem is dat ‘t water voor de padden te hoog staat. Zo zitten die twee in elkaars vaarwater. De rugstreeppad heeft ook de aanleg van de Tweede Maasvlakte dwars gezeten; er zijn daarom extra waterpoelen aangelegd.
Onlangs was ik in mijn tuin tegels aan ‘t verleggen. Zodoende kwam ik nogal wat kleine padjes tegen en liet die aan mijn buurman zien. “Joh, dat zijn rugstreeppadden; die zijn beschermd en zeldzaam”. Ik heb ik die beestjes al járen én in lastige hoeveelheden. Ik heb geen plannen om van mijn tuin een bouwproject te maken, maar toch krijg ik een beetje het gevoel “een ongeluk komt nooit alleen”.

Nico Ramaer