De geldboom van Marguerite Boersma

Onlangs werd bekend dat de ‘eerste uur gratis parkeren’ regeling in de Woerdense parkeergarages voorlopig wordt voortgezet. Mevrouw Marguerite Boersma-Witsenburg van Progressief Woerden vindt de kosten hiervoor te hoog: “We hebben geen geldboom staan waar we aan kunnen schudden”, aldus haar quote in de Woerdense Courant van 6 mei 2022. Uit eigen ervaring kan ik u melden dat die boom er wél is. Die boom loopt gewoon rond in Woerden, het is namelijk een parkeercontroleur met het verbalisantnummer 012927. Misschien dat zijn collega’s net zo plichtsgetrouw zijn als hijzelf. In dat geval gaat het om meerdere geldbomen en kan Marguerite Boersma helemaal gerust zijn. Ik beschrijf hierna hoe zo’n geldboom werkt.

“Je parkeert je auto bijvoorbeeld in een parkeervak tegenover de Geldmaat (naast Stoof Tweewielers aan de Rijnstraat 89) ongeveer 10 meter tegenover de geldpinautomaat. Niet daar voor de deur want dat is een – op dat moment – lege laad- en los zone voor goederen. Je ziet dat je de enige bent bij de pinautomaat en dus heel snel klaar zult zijn. Je stapt uit, loopt meteen naar de pinautomaat, pakt hooguit een minuut na het uitstappen je geld uit het vakje en draait je om – met het geld nog in je hand – terug naar je auto. Op dát moment zie je een parkeercontroleur bij je auto arriveren. Je roept hoorbaar naar deze meneer: “Zou u enige consideratie met mij kunnen hebben? Ik heb even geld gepind.” Je stapt met het geld in je hand naar die parkeercontroleur toe. Hij reageert niet, ook als je naast hem staat en hij naar de voorkant van je auto stapt; kennelijk is hij bezig het kenteken te controleren en of je parkeerbelasting hebt betaald, en bereidt een naheffing – zoals dat heet – voor. De bon rolt uit zijn apparaatje en je herhaalt dat je alleen snel hebt gepind en dat naar de parkeerautomaat lopen wellicht meer tijd kost. “Dat zegt iedereen” is zijn reactie en hij zegt aansluitend “U kunt bezwaar maken”. Je neemt de bon in ontvangst, bijt op je lippen en wenst deze beambte nog veel succes met zijn werk.”

Zo eenvoudig is dat mevrouw Boersma. U traint deze mensen met de vaardigheden dat ze het publiek negeren, impliciet voor leugenaar uitmaken en traint deze dienst zodanig dat een schriftelijk verweer niet eens écht wordt gelezen, getuige de schriftelijke reactie op mijn ingediende bezwaar: “Er is op de foto niet te zien dat u op dat tijdstip bij de parkeerautomaat bent geweest”. Nee, dáár was ik niet legde ik uit. In mijn bezwaar voerde ik aan ‘het ontbreken van de menselijke maat’, ‘de tijd die het kost om bij de automaat te betalen’ (de softwarefout die er in die periode was tussen Yellowbrick en ANWB waardoor mijn parkeerapp niet werkte, werd wel als bewijsstuk bevestigd maar er werd niets mee gedaan), dat je met de opmerking ‘dat zegt iedereen’ impliciet voor leugenaar wordt uitgemaakt, dat er een soort overgang-tijdsperiode voor betalen bestaat en dat ik daar geen misbruik van heb gemaakt! Immers, ik had alsnog snel kunnen betalen en die reservetijd kunnen claimen. Ik heb naar waarheid aangegeven even heel snel te pinnen en dat het sowieso niet voor de hand liggend is om zonder parkeerticket ‘boodschappen’ te gaan doen als op enkele honderden meters een – 1e uur gratis – parkeergarage ligt.

Mocht je alsnog verder bezwaar willen aantekenen, het vooraf verplicht te betalen griffierecht voor ‘Mulderzaken’ – zoals deze parkeerboete – weerhield mij van verdere actie. De bekeuring van € 69,- weegt op tegen € 85,- griffierecht vind ik. Daarnaast geeft de beantwoording van mijn bezwaar door de Coöperatieve Parkeer Service U.A. mij niet het vertrouwen op een redelijke kans mijn gelijk te halen. Maar, eerlijk is eerlijk, een klein jaar geleden kreeg ik een parkeerboete in een bos bij Maarn en mijn argumenten werden door de officier van justitie van het Centraal Justitieel Incassobureau wél op waarde geschat en werd de boete geseponeerd. Het kán dus wel mevrouw Boersma, maar gelukkig voor u betreft het hier in Woerden een andere dienst.

Nico Ramaer