Ander nieuws

Laten we ‘t niet uitgebreid hebben over alle opwinding rond de avondklok. Twee dingen zeg ik er over: de vergoeilijkende uitleg van sommige psychologen en anderen over het wangedrag van relschoppers vind ik ongepast, evenals de betuttelende teksten waarmee deze deskundigen burgemeesters en andere gezagsdragers adviseren om vooral op hun waarschuwende en daarmee uitlokkende woorden te letten.

Wat mij betreft twee keer goed nieuws over het milieu. Niet dat het ineens zo goed gaat met het milieu, maar de realiteitszin daarover lijkt de overhand te krijgen. Zo organiseerde Nederland deze week de Climate Adaption Summit. Met betrokken organisaties wil Nederland stappen zetten om onze wereld beter voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

Wij gaan ons aanpassen aan het veranderende klimaat. Dus niet dat wij ‘t klimaat gaan aanpassen. Iets dat klimaatwappie Greta Thunberg ons voorhoudt. Gewoon onder ogen zien dat het zo niet werkt. Niet de Don Quichot uithangen maar de veranderingen accepteren en er zo goed mogelijk op inspringen. Dus duinen versterken, dijken ophogen, meer bouwen in hoger gelegen gebieden want de zeespiegel stijgt sowieso. Daarbij, niet in de laatste plaats is overmatige regenval in sommige perioden een bijkomende negatieve factor. Anderzijds zullen we de droogte – waar we gek genoeg ook mee te maken hebben – zo goed mogelijk zien door te komen door overtollig water niet simpelweg te lozen maar herbruikbaar op te slaan.

Dat betekent dat we niet onbekommerd onze tuinen kunnen volplempen met tegels, en dat we in geval de tuin juist wat begroeider is maar onbeperkt kunnen sproeien.

Wat vaker de fiets en wat minder de auto, het lijkt mij vanzelfsprekend.

Want als we de uitstoot kunnen beperken, moeten we dat ook door ons eigen gedrag stimuleren.

Een ander punt is de tegenvallende transitie van gasverbruik naar alternatieven. Ook hier begint het realisme door te dringen. De kop in nrc-next deze week “Afscheid van aardgas gaat nog even duren” zegt genoeg. Met de miljoenensubsidies van het Rijk die 27 gemeenten in 2018 kregen, zijn zij aan het pionieren gegaan om de aardgasvrije verwarming van woonwijken te realiseren. Verduurzamen met elektrische warmtepompen, geheel aardgasvrij, blijkt heel moeilijk en duur, zegt de wethouder in Garyp.

Over de Warmtevisie Woerden werd en wordt in 2020 en 2021 gepraat. Daarna moet die visie worden vastgesteld en zal in 2022 wijk voor wijk worden begonnen met het uitwerken van de plannen per wijk.

Dit soort beleidsplannen – lees plannen maken voor het uitwerken van plannen – betekent een langdurig traject.

Over de randwegen rond Woerden is wel 20 jaar gepraat voor de eerste spa de grond in ging.

Terug naar die 27 gemeenten met wat cijfers. In 4 van deze 27 gemeenten zijn er woningen van het gas af, in 10 is de aanleg gestart en in 7 gemeenten verwacht men de einddatum 2030 te halen. Dramatisch? Dat ligt er aan hoe je er in staat. In elk geval is het een realistische kijk op alle plannen en de voortgang. Het streven is uiteindelijk om in 2050 alle woningen aardgasvrij te maken. Rik Thijs, de Eindhovense klimaatwethouder van GroenLinks – en die wil wel – geeft aan dat er in Eindhoven 109 wijken zijn, dus tot 2050 moeten er elk jaar, drie wijken aardgasvrij worden. Kortom, dan moet er driftig opgeschaald worden en zijn er wel tien projectleiders nodig. De enthousiaste wethouder Bouwman uit Garyp heeft ook twijfels.

Hij zou liever alle woningen verduurzamen, zonder ze helemaal van het aardgas af te halen. Hij voelt zich gesteund door de bijgestelde – afgezwakte – doelstellingen van het ministerie:

van 1,5 miljoen woningen aardgasvrij maken naar 1,5 miljoen verduurzamen.

Al doende leren we. Het gaat vast allemaal goedkomen.

Nico Ramaer