Nieuwkoopse opvang Oekraïense vluchtelingen

Nieuwkoopse opvang Oekraïense vluchtelingen

In de gemeente Nieuwkoop worden er inmiddels al meer dan honderd Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Daarmee voldoet de gemeente aan de onderlinge afspraken die binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden gemaakt zijn.

De gemeente Nieuwkoop richt zich vooral op kleinschalige voorzieningen en woonruimten. Op deze manier wil de gemeente de vluchtelingen een rustige opvang geven. Opvangplekken zijn gecreëerd in gemeentelijk vastgoed, locaties van Woningstichting Nieuwkoop, kerken, ondernemers en particulieren.

Ook zoekt de gemeente naar mogelijkheden om tijdelijke woonruimte te creëren in gebouwen die daar nu niet geschikt voor zijn. Zo wordt er geen aanspraak gedaan op reguliere woonruimte en wordt gelijk ook duidelijk waar kansen liggen om (tijdelijke) woningen voor de ’eigen’ inwoners te realiseren.

0 Shares