Nieuwkoopse boeren bieden stikstofruimte

Nieuwkoopse boeren bieden stikstofruimte

De Nieuwkoopse boerencoöperatie Boeren met Perspectief biedt stikstofruimte aan het kabinet aan.

Dit meldt Agraaf. Zodat er met een natuurbeschermingsvergunning kan worden verbouwd op het Binnenhof in Den Haag. Onder meer de Tweede Kamer wordt volledig gerenoveerd. Via innovatieve maatregelen reduceren melkveehouders in het gebied rondom de Nieuwkoopse Plassen stikstof. De ruimte die zo ontstaat kan dan worden ingezet voor de verbouwing.

Geld daarvoor vragen de boeren niet, maar de boeren vragen wel om in het Landbouwakkoord dat Landbouwminister Piet Adema de komende maanden wil sluiten vijf punten op te nemen. Het gaat om vijf besluiten die al door de Tweede Kamerleden zijn bekrachtigd.

0 Shares