Nieuwkoop wil extra hulp bieden met steunfonds

Nieuwkoop wil extra hulp bieden met steunfonds

Het gemeentebestuur van Nieuwkoop wil tijdens de coronacrisis extra hulp bieden door een steunfonds in te stellen.

Dit fonds is bedoeld voor maatschappelijke organisaties in Nieuwkoop die te maken krijgen met een begrotingstekort dat zij niet met hun eigen reserves kunnen dichten. Dit ondanks gebruikmaking van de landelijke regelingen en het nemen van maatregelen om kosten te beperken.

Naast de landelijke richtlijnen gaat de gemeente soepel om met de eigen regels en procedures om zo goed mogelijk met hun partners door deze crisis te komen. Het college heeft daarom een aantal specifieke, aanvullende besluiten genomen, zoals onder meer behoud van subsidies voor activiteiten die niet doorgaan als er al voorbereidingskosten zijn gemaakt en uitstel van betaling voor van bij de gemeente gehuurde panden.

De gemeenteraad neemt op 23 april een besluit over het steunfonds en de extra gemeentelijke steunmaatregelen.

0 Shares