Nieuwe zorgaanbieder WMO

Nieuwe zorgaanbieder WMO

De gemeente Stichtse Vecht heeft 2 zorgaanbieders beoordeeld en hieruit een voorlopige keus gemaakt.

De gemeente zoekt een nieuwe zorgaanbieder voor jeugdhulp, de begeleiding Wet maatschappelijke ondersteuning en de wijkteams. Ook worden de wijkteams opnieuw georganiseerd. De overeenkomsten met de huidige zorgaanbieders lopen per 1 januari 2022 af. De gemeente is al in begin 2020 begonnen met de inkoop van de Jeugdhulp en Wmo-begeleiding en de wijkteams. De afgewezen partij kan nog in bezwaar gaan.

Komt er geen bezwaar van de afgewezen partij dan maakt de gemeente op 16 juli bekend welke partij in Stichtse Vecht vanaf 2022 de instanties gaat uitvoeren.

0 Shares