Gemeente Woerden raad

Nieuwe wet verplicht gemeente tot openbaarheid

Gemeente Woerden raad

Nieuwe wet verplicht gemeente tot openbaarheid

Op 1 mei is de Wet open overheid (Woo) gedeeltelijk ingegaan. Dit heeft gevolgen voor bestuursorganen, zoals het college van B&W in Woerden. De nieuwe wet is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Een belangrijk verschil met de oude wet is dat, naast informatieverstrekking op verzoek, overheidsorganisaties ook verplicht zelf informatie openbaar moeten maken. Al gaat dat deel niet direct, maar gefaseerd in. De nieuwe wet verplicht alle bestuursorganen van de rijksoverheid, gemeente, provincie of een waterschap bepaalde informatie actief openbaar te maken.

Zij moeten ervoor zorgen dat deze informatie straks voor iedereen op open.overheid.nl vindbaar en doorzoekbaar is.

0 Shares