Nieuwe Thuisbus in Woerden

Nieuwe Thuisbus in Woerden

Rotaryclub Woerden en diverse sponsoren hebben er voor gezorgd dat er een nieuwe Thuisbus is gekomen. Burgemeester Molkenboer, die de opening verrichtte, zei tegen de Woerdense Courant dat de Thuisbus een prachtige voorziening voor Woerden is.

Lotte Ruyten van de Thuisbus legde uit dat ze op deze manier de eenzaamheid onder ouderen willen verminderen. Het terras zit vaak vol en het voorziet in een behoefte, aldus Ruyten.

Foto: Flyer van de Thuisbus

0 Shares