Nieuwe taak Prenatale Huisbezoeken JGZ

Nieuwe taak Prenatale Huisbezoeken JGZ

Sinds de aanname van de Wet  Publieke Gezondheid heeft de gemeente Woerden  de taak om via de Jeugdgezondheidszorg een prenataal huisbezoek te laten doen.

Dit  bezoek geldt voor zwangere vrouwen en hun gezin als zij zich in een kwetsbare situatie bevinden. Dit vrijwillige bezoek is bedoeld om zo nodig  hulp en ondersteuning te geven. De aanmelding voor een prenataal huisbezoek bij de JGZ kan door de vrouw zelf gedaan worden. Dat kan bijvoorbeeld op advies van de huisarts, de verloskundige of via een professional van het sociaal wijkteam.

De prenatale huisbezoeken kunnen de eerste schakel zijn in de aanpak van een kansrijke start en optimale ontwikkelingskansen voor jonge kinderen.

0 Shares