Nieuwe richtlijnen zonnepanelen op monumenten

Nieuwe richtlijnen zonnepanelen op monumenten

De gemeente Utrecht heeft nieuwe richtlijnen vastgesteld voor het plaatsen van zonnepanelen op beschermde monumenten en op panden in beschermde stads- en dorpsgezichten.

Deze richtlijnen geven eigenaren van die panden en monumenten meer mogelijkheden om gebruik te maken van zonnepanelen en zonnecollectoren. Zo wordt het vaker mogelijk om zonnepanelen te plaatsen die zichtbaar zijn, indien het niet mogelijk is om ze uit zicht te plaatsen.

Belangrijke voorwaarden zijn dat de zonnepanelen de bestaande dakbedekking niet aantasten, dat de monumentale waarde behouden blijft en dat getoetst wordt hoe het in het stadsgezicht past.

0 Shares