Nieuwe participatieverordening in Bodegraven

Nieuwe participatieverordening in Bodegraven

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is de eerste gemeente in Nederland die een Participatieverordening ‘nieuwe stijl’ heeft vastgesteld. De Participatieverordening geldt vanaf 22 juli 2021.

Door een voorgenomen wijziging van de Gemeentewet zijn gemeenten straks verplicht om de ‘oude’ Inspraakverordening om te bouwen naar een Participatieverordening. Het wetsvoorstel ‘Wet versterking participatie op decentraal niveau’ regelt dat het decentraal bestuur inwoners in staat stelt te participeren bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid.

Bodegraven-Reeuwijk en nog 14 andere gemeenten zijn vooruitlopend op de algemene wetswijziging al aan de slag gegaan met het maken van een Participatieverordening. Bodegraven-Reeuwijk is nu de eerste gemeente waar de nieuwe Participatieverordening geldt.

0 Shares