Nieuwe directeur voor Recreatie Midden-Nederland

Nieuwe directeur voor Recreatie Midden-Nederland

Jitske Brand is benoemd tot interim-directeur van Recreatie Midden-Nederland. Zij volgt Paul Kotvis op. Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht en omgeving werken dit jaar hun eerdere besluit uit 2020 uit om de samenwerking in de recreatieschappen anders te organiseren.

Het is de bedoeling dat Recreatie Midden-Nederland wordt ontmanteld en de taken en werkzaamheden worden overgedragen.

Foto: PR

0 Shares