Gemeentehuis Montfoort

Nieuwe coalitie Montfoort wil zo snel mogelijk nieuw scholencomplex, dorpshuis Linschoten blijft

Gemeentehuis Montfoort

Nieuwe coalitie Montfoort wil zo snel mogelijk nieuw scholencomplex, dorpshuis Linschoten blijft

De nieuwe coalitie van Montfoort wil haast maken met het nieuw te bouwen scholencomplex. Dat staat in het raadsprogramma dat Lokaal Montfoort, CDA, ChristenUnie en de SGP gisteravond aan de raad presenteerden. Mogelijk komt die op een andere locatie dan waar de raad in december van vorig jaar mee instemde.

Als het aan Lokaal Montfoort ligt, de grootste partij in de coalitie, wordt de huidige school aan de Van Damstraat gesloopt en komt er op dezelfde plek een nieuw scholencomplex. Het zou dan de derde locatie zijn voor het scholencomplex die voorbijkomt in zeven jaar tijd. In 2015 wilde de raad de school aan de Bovenkerkweg achter de sporthal zien. Die locatie bleek te klein en daarom stemde de raad vorig jaar in met de locatie aan de Parklaan. Dat besluit leidde tot heel wat onrust onder omwonenden.

Of de grootste partij haar zin krijgt, moet nog blijken. Wel lieten informateurs eerder weten dat de coalitiepartijen het beste niet van mening konden verschillen over de locatie van het scholencomplex. Mogelijk komt het dus voor de derde maal ter discussie te staan.

Ambities

Behalve het nieuwe scholencomplex moet er een volwaardige bibliotheek komen in de beide kernen Montfoort en Linschoten. De 24-uurs zorg moet terugkomen, er moet flink gebouwd worden (waarbij eigen inwoners als eerste aan bod komen voor bewoning) en het dorpshuis in Linschoten blijft behouden. Dat wil zeggen: het wordt ofwel gerenoveerd óf het wordt gesloopt en opnieuw gebouwd. Dat laatste punt was een stokpaardje van Lokaal Montfoort en werd omarmd door de stemmers uit Linschoten. Het werd een van de redenen waardoor de partij zoveel stemmen won tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Het betreft geen coalitieakkoord, maar een raadsprogramma. Dat suggereert dat het een document met plannen betreft die raadsbreed worden ondersteund. Oppositiepartijen VVD en D66 lieten weten er niet achter te staan, maar wel vooruit te willen kijken. Fractievoorzitter Luc Hoogstraten (Lokaal Montfoort) benadrukt dat het geen strak omlijnd programma is omdat de partij ruimte wil houden voor inbreng van de oppositie.

Het was druk in de raadszaal want er was een behoorlijke wisseling van de wacht. Er traden vier nieuwe wethouders aan en een tiental nieuwe commissieleden, met onder die laatste groep een aantal jonge mannen en vrouwen.

Oude bekenden in het nieuwe college

Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben de coalitie en de oppositie stuivertje gewisseld en dus staat er nu een groep compleet nieuwe wethouders. Hoewel nieuw; een van de wethouders is Rob Jonkers (Lokaal Montfoort). Jonkers stapte in 2015 op na een integriteitskwestie omdat de gemeente geheime bouwafspraken maakte met een boer. Onderzoek wees later uit dat er geen sprake was van corruptie of integriteitsschending.

Het nieuwe college van Montfoort.

Destijds wilden het CDA en de ChristenUnie, nu coalitiepartijen, Jonkers niet meer terugzien in het college. Maar volgens de ChristenUnie verdient iedereen een tweede kans en is Jonkers weer welkom als wethouder.

Ook Jan Vlaar (CDA) is een oude bekende. In 2018 stapte hij op als wethouder in Montfoort. Aanleiding was een conflict met de gemeenteraad over sportpark Rapijnen in Linschoten. De raad en het college verschilden van mening over het geld dat is gestoken in de aanleg van het sportpark.

De andere twee wethouders zijn Wim van Wikselaar van de SGP en Anne-Marie van de Poll (ChristenUnie). Montfoort gaat van drie naar vier wethouders, van wie er twee parttime werken.

Lege portemonnee

Het raadsprogramma dient als leidraad. Het nieuwe college moet in september met de uitwerking van het raadsprogramma komen en zal dan een meerjarenplanning voorleggen.

Montfoort toont dus ambities maar de portemonnee is niet rijkelijk gevuld. De komende jaren moeten uitwijzen wat er van de plannen terecht komt.

Dit artikel is gemaakt in samenwerking met RTV Utrecht.

0 Shares