Nieuwe brugdelen autobrug Nieuwerbrug

Nieuwe brugdelen autobrug Nieuwerbrug

Op vrijdag 18 maart zal de aannemer de nieuwe brugdelen plaatsen bij de autobrug in Nieuwerbrug. De werkzaamheden aan de bruggen zijn onderdeel van het project Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+).

De oude autobrug en huidige fietsbrug zorgen voor opstuwing van water en zijn een knelpunt in de aanvoerroute van zoetwater naar West-Nederland in tijden van extreme droogte. De nieuwe bruggen hebben grotere doorstroomopening waar meer water onderdoor kan.

Op de plek van de bruggen wordt de Enkele Wiericke verbreed en onder de autobrug komt ook een nieuwe faunapassage.

0 Shares