Nieuwe brandweerkazerne Driebruggen dichterbij

Nieuwe brandweerkazerne Driebruggen dichterbij

Een nieuwe brandweerkazerne in Driebruggen, naast de voetbalkooi, is weer een stapje dichterbij. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de Veiligheidsregio Midden Holland hebben een anterieure overeenkomst gesloten.

In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van een nieuwe kazerne. In de grondexploitatieovereenkomst overeenkomst is de taakverdeling tussen de gemeente en de Veiligheidsregio Midden Holland vastgelegd met betrekking tot de ontwikkeling van een nieuwe kazerne in Driebruggen.

Ook zijn er in de overeenkomst afspraken gemaakt over de kosten en het tot stand komen van de verkoopprijs. Vanaf 20 juni 2022 ligt gedurende zes weken, een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage in het gemeentehuis in Bodegraven.

0 Shares