Nieuwe beschoeiing bij Hogewal en Torenwal

Nieuwe beschoeiing bij Hogewal en Torenwal

De waterkering bij de Hogewal en Torenwal in Woerden moet worden vervangen. Na beoordeling is gebleken dat ook hier sprake is van een doorgerotte beschoeiing. Daarnaast zakken de bomen de singel in en trekken ze de aarden wal mee. Dit heeft nadelige gevolgen voor het gebied nabij het talud en de achterliggende begraafplaats.

Om de kering te kunnen versterken, is het noodzakelijk om onderaan het talud op het noordoostelijk punt van de RK begraafplaats een viertal bomen te verwijderen. Dit voorkomt dat de bomen nog meer schade aanrichten aan de aarden wal. Hierna brengt de aannemer de nieuwe beschoeiing aan.

De werkzaamheden zijn deze week gestart. Hierbij is doorgang van de Hogewal en Torenwal gewoon mogelijk.

Foto: Gemeente Woerden

2 Shares