Nieuwbouw politiebureau moet nog zuiniger

Nieuwbouw politiebureau moet nog zuiniger

De bouw van het nieuwe politiebureau in Woerden moet nóg zuiniger, vindt het college van B&W.

Vanwege de stijgende prijzen zijn na de zomer vorig jaar het ontwerp en programma opnieuw onder de loep genomen met het oog op de financiële haalbaarheid. Dit heeft ertoe geleid dat de het politiekantoor in Woerden kleiner uitpakt dan oorspronkelijk gepland. Naar verwachting compenseert deze planwijziging de prijsstijgingen grotendeels. Maar de prijsstijgingen laten zich nog immer lastig voorspellen. Daarom is het noodzakelijk verdere bezuinigingen uit te werken, stelt het gemeentebestuur.

Hiermee wordt verwacht dat de kosten van het nieuw te bouwen politiebureau rekenkundig weer nagenoeg aansluit bij het vastgestelde krediet van 7.8 miljoen euro. Het college belooft dat binnen het project er alles aan gedaan wordt om ondanks de lastige marktsituatie het politiekantoor Woerden binnen de financiële kaders te realiseren.

0 Shares