Nieuw voorkeurstracé ontsluiting Harmelerwaard

Nieuw voorkeurstracé ontsluiting Harmelerwaard

Burgemeester en wethouders van Woerden hebben het voorkeurstracé voor de ontsluiting van het kassengebied Harmelerwaard met een brug over de Leidsche Rijn aangepast.

Door de verandering zijn alle gronden voor dit tracé nu eigendom van de gemeente Woerden. Om de ontsluiting mogelijk te maken moet er wel een nieuw bestemmingsplan opgesteld worden. Door de huidige situatie is het niet duidelijk wanneer de procedure hiervoor gestart zal worden. Op dit moment wordt onderzocht hoe de gesprekken hierover kunnen plaatsvinden.

Omwonenden en overige inwoners krijgen hierover bericht. De nieuwe route zorgt voor een directere verbinding naar de A12 voor vrachtverkeer. De huidige smalle route over de Dorpeldijk en de Liesgrassingel door De Meern/Vleuterweide wordt hierdoor ontlast. Ook biedt de verandering goede mogelijkheden voor het doortrekken van de snelfietsroute langs de Leidsche Rijn.

De kruising tussen de ontsluitingsweg en de weg Harmelerwaard zal zo worden aangelegd dat afslaan naar de Harmelerwaard lastig of onmogelijk wordt, zodat de weg niet extra belast wordt door (vracht)verkeer.

Foto: Gemeente Woerden

5 Shares