Nieuw sportbeleid Montfoort voor volgend college

Nieuw sportbeleid Montfoort voor volgend college

Burgemeester en wethouders van Montfoort willen het maken van beleid voor het omgaan met buitensportverenigingen, aan een nieuw college overlaten. Dat schrijft het huidige college aan de gemeenteraad. De Montfoortse raad had opdracht gegeven om de aanbevelingen van de Rekenkamer verder uit te werken zodat duidelijk wordt hoe de gemeente Montfoort met de buitensportverenigingen om moet gaan.

De Montfoortse verenigingen en beheersstichtingen krijgen tot nu toe ieder op een andere manier financiële ondersteuning. Een nieuw buitensportaccommodatiebeleid moet daar verandering in brengen. Deze maand lichten burgemeester en wethouders het onderzoek rond het sportbeleid nader aan de gemeenteraad toe.

0 Shares