Nieuw plan voor grondwaterbeheer in Woerden

Nieuw plan voor grondwaterbeheer in Woerden

Het Woerdense college gaat akkoord met een nieuw gebiedsplan voor het omgaan met de bruikbare voorraad grondwater in de kern van Woerden. Dit moet ervoor zorgen dat tot 2040 de kwaliteit van dit grondwater langzaamaan verbetert, het grondwater kan worden gebruikt én de kwetsbare functies in de ondergrond beschermd blijven. Het gebiedsplan is opgesteld in nauw overleg met de provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en drinkwaterbedrijf Oasen. In de kern van Woerden is een grote verontreiniging aanwezig op meer dan 20 meter diepte dat afkomstig is van voormalige industrie op het Defensie eiland. Volgens het college heeft deze verontreiniging zich onder andere verspreid over Nieuw-Middelland. Daar komt de komende jaren veel nieuwbouw. Door de energietransitie gaan nieuwe woningen en kantoren steeds meer gebruik maken van bodemenergie. Gemeente Woerden vindt het daarom belangrijk goed vast te leggen hoe moet worden omgegaan met deze verontreiniging.

0 Shares