Nieuw ontwerp-peilbesluit Kockengen en Teckop

Nieuw ontwerp-peilbesluit Kockengen en Teckop

Het Waterschap heeft een nieuw ontwerp-peilbesluit opgesteld voor de slootpeilen in de polders en lintbebouwing van Kockengen en Teckop. Een belangrijke aanpassing is een andere indeling van de peilgebieden. Ook verdwijnt het verschil tussen zomer- en winterpeil. De waterpeilen in Kockengen en de polders van maalgebied de Tol zijn geen onderdeel van dit peilbesluit. Het scheiden van de peilgebieden gebeurt met een stuw. Deze stuw wil het Waterschap bouwen langs de weg naar Teckop. Naast de nieuwe stuw komt een vispassage. De huidige peilscheiding is de Hollandse Kade, deze wordt vervangen door een brug. De plannen liggen ter inzage. Reageren op de plannen kan tot en met 10 juli. Op 19 juni organiseert het Waterschap een inloopavond in Kockengen.

0 Shares